Mentale training

Waarom zou je mentale training volgen?

  • Je kunt door mentale training net dat stapje verder zetten: eruit halen wat erin zit, doordat je allerlei remmende factoren uitschakelt.
  • In de sport zijn op hoog niveau de fysieke verschillen zo gering dat steeds vaker mentale vaardigheden de doorslag geven.
  • Je wilt op wedstrijd hetzelfde kunnen presteren als thuis en om dit te kunnen bereiken, is het belangrijk om met spanning en druk om te leren gaan.
  • Om het plezier in je sport te maximaliseren en eindelijk eens van die plankenkoorts af te komen.
  • Je hebt door een negatieve ervaring angst opgebouwd tijdens het paardrijden en wilt weer hiervan af en weer volop genieten van je favoriete sport.

Welke mogelijkheden biedt MB Sportpsychologie?

Individuele begeleiding

Tijdens een intake wordt in kaart gebracht wat de hulpvraag van de sporter is en wat de klachten zijn. Met deze informatie wordt een maatwerk programma opgesteld. Dit kan bestaan uit het aanleren van mentale vaardigheden, het verwerken van (traumatische) ervaringen, communicatie- en/of gedachtentraining. 

Therapievorm
Qua therapievorm wordt gebruik gemaakt van diverse technieken waaronder EMDR, cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy, oplossingsgerichte therapie, Mindfullness en Lichaamsgerichte therapie. De sporter kan zelf bepalen hoeveel sessies er gevolgd worden. Dit kan later eventueel worden verlengd.

Huiswerk
In een sessie krijgt een sporter informatie en oefeningen aangeleerd. Na iedere bijeenkomst krijgt de sporter huiswerkopdrachten mee waarmee hij of zij in de tussenliggende periode aan de slag gaat. Dit huiswerk wordt in de volgende bijeenkomst besproken. De aan te leren vaardigheden en huiswerkopdrachten zijn altijd maatwerk.

Workshops

MB Sportpsychologie verzorgt verschillende workshops. Bijvoorbeeld een theoretisch lezing, een praktisch clinic of een combinatie hiervan. 

Theoretische lezing
Één of meerdere onderwerpen binnen de sportpsychologie staat hierbij centraal. Het onderwerp wordt in overleg met de opdrachtgever afgestemd. Denk aan: Wedstrijdspanning bij ruiter en/of paard, vallen en weer opstaan: hoe laat ik de angst weer verdwijnen, goed voorbereid op wedstrijd, etc. Tijdens de lezing worden er praktijkvoorbeelden genoemd en vindt er interactie plaats met de deelnemer.

Praktische clinic
Bij een praktische clinic wordt vanuit een sportpsychologisch perspectief gekeken naar problemen waar de ruiter thuis en/of op wedstrijd tegen aan loopt. Hierbij valt te denken aan: schrikachtige paarden, paarden die stil vallen tijdens een proef, moeite met focussen tijdens het rijden, plannen van losrijden/training, etc.

Combinatie 
Er kan tevens gekozen worden voor een workshop die bestaat uit zowel een theoretisch stuk als een praktijkgedeelte. De verkregen theorie kan direct in de praktijk toegepast worden. 

Begeleiding bij examenvrees / schoolprestaties

Veel kinderen en volwassen gaan gebukt onder faalangst en/of examenvrees. Door oefeningen en trainingen te doen, weet de cliënt om te gaan met de zenuwen die een examen of toets met zich meebrengt en vergroot het zelfvertrouwen. 

Hoe voorkom je dat je dichtklapt? Hoe kun je je het beste voorbereiden op een examen of toets? Zekerder van jezelf: hoe bereik je dat?

Allemaal hulpvragen die met individuele begeleiding worden behandeld. Ook tijdens deze sessies krijgt de cliënt opdrachten en oefeningen mee om in de praktijk aan de slag te gaan. Met behulp van verbeeldings- en exposuretechnieken wordt de cliënt tevens optimaal voorbereid op toekomstige toetsen en examens.

Teambegeleiding

Goede teamprestaties zijn afhankelijk van de samenwerking tussen de verschillende leden van een team. Communicatie, teamspirit, samenwerking, teamdoelen, aandacht en concentratie, teamafspraken en omgaan met afleidingen zijn bijvoorbeeld onderwerpen die bij een teambegeleiding aan bod komen.

Welke behoeftes zijn er? 
Een gesprek met de coach, teammanager en eventueel teamleden brengt in kaart waar het te begeleiden team behoefte aan heeft. Ook observaties tijdens trainingen en wedstrijden kunnen hierbij worden ingezet. We spreken samen af wat er aan bod komt en hoeveel begeleidingen er plaats zullen vinden. 

Inhoud sessies
De sessies met het team hebben de vorm van een interactieve workshop; video interactie begeleiding behoort hierbij tevens tot de mogelijkheden.

Zet door mentale training net dat stapje extra!

‘Thuis zijn we allemaal ‘kampioen’ maar op wedstrijd lukt het net even niet. Er is toch vaak, bewust of onbewust, spanning bij de ruiter. Het is tegenwoordig heel normaal om een keer naar een sportpsycholoog te gaan. Zij leert je om te gaan met wedstrijdspanning en zij leert je te focussen op de juiste (beïnvloedbare) dingen’

Anky van Grunsven, dressuuramazone over sportpsychologie